• تصاویری از حیوانات در حال تعجب
    حیوانات فاقد حواس انسانی هستند و بیشترین حالت هایی که تجربه می کنند ترس و خشم است. اما آثار این حالت ها گاهی نمای چهره آنها را شبیه به حالتی می کند که معمولا انسان ها آن را شگفتی معنی می کنند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب