• کارنامه دولت در سالی که گذشت
    رسم وقرارِنانوشته ايست که در روزهاي پاياني سال شمسي ودر آستانه تعطيلات بلند نوروزي، رسانه ها و به ويژه روزنامه ها به مرور کارنامه کاري دولت در يک سال رفته مي پردازند و بيلاني از دستاوردها و کم کاري هاي دولتيان به مخاطبين شان ارائه مي دهند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب