• مسکن همچنان در تعطیلات تابستانی
    مشاهدات نشان می دهد که همچنان بازار مسکن در رکود به سر می برد.
  • این کار پس از تجاوز صورت می گیرد!
    طی چند هفته اخیر چهار زن در روستاهای دورافتاده ایالت اوتار پرادش هند از درخت به دارآویخته شده اند. خانواده های حداقل سه نفراز قربانیان که دو نفر از آنها دو عموزاده نوجوان بودند، می گویند که دختران آنها را پس از تجاوز دار زده اند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب