• تعطیلی روزهای پنج شنبه در سراسر کشور؟
    مدت ها است که قرار است روزهای قرمز تقویم ایرانیان ساماندهی شود. از سال 89 تاکنون طرح های مختلفی برای ساماندهی تعطیلات از سوی مرکز پژوهش های مجلس و کارشناسان برای کاهش یا افزایش تعطیلات رسمی کشور مطرح شده که البته تاکنون هیچ کدام به نتیجه نرسیده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب