• تعطیلی یک سریال به خاطر محمدرضا گلزار؟!
    «عشق تعطیل نیست» تازه ترین تجربه سریال سازی بیژن بیرنگ در همان ابتدای راه به حاشیه تعطیل شد و کارگردان این محصول از عدم وجود عشق و اعتقاد در نزد بازیگرانش سخن فصل اولش در ۱۲ قسمت تولید شود تا پنج قسمت بیشتر دوام پیدا نکند اما آیا این بازیگران سریال بودند که نقش اصلی را در شکست این مجموعه داشته اند یا این پروژه از ابتدا پایه های سستی داشت؟

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب