• برف، مدارس خراسان جنوبی راتعطیل کرد
    لامعی مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: به علت بارش برف تمام مدارس ابتدایی و دوره اول متوسطه شهرستان درمیان و کلیه مقاطع تحصیلی شهرستان قاین امروز ۳۰ دی در نوبت صبح تعطیل است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب