• تعیین دستمزد ویژه برای نیروهای موقت
    کارشناسان بازار کار می گویند نبود نظارت و همچنین سوء استفاده برخی کارفرمایان از شرایط بحرانی بازار کار و وفور تقاضا برای اشتغال باعث شده است تا موجی نامحسوس از امضای قراردادهای سفید در واحدهای خُرد و زیرپله ای به راه بیفتد که ناامن شدن اشتغال کشور را نشانه رفته است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب