• تعیین روش جدید پرداخت ویزیت بیماران
    از سال آینده ویزیت پزشکان از حالت کمی به کیفی و بر اساس ارزش نسبی خدمات به ۶ گروه تقسیم می شود.در این موارد ویزیت تعریف شده وجود دارد و مردم می توانند بر اساس مبالغ مشخص پرداخت کنند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب