• تشخیص زمان مرگ با قدرت دست دادن!؟
    دانشمندان می گویند ارزیابی فشار دست روشی ساده، سریع و بدون هزینه برای تشخیص احتمال مرگ بعلت بیماری های مختلف بخصوص بیماری های قلبی است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب