• جنین‌ها در رحم هم شیر می‌خورند
    شیر مادر در اولین ماه های حیات نوزاد، وی را از تغذیه ارزشمندی متناسب با نیازش بهرمند می کند، اما به نظر می رسد که زنان همچنین در داخل رحم نیز نوعی شیر به کودک خود می دهند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب