• آیا چای برای بارداران قدغن است؟
     تمام انواع سبزی ها، میوه ها می تواند جایگزین چای شود اما بسیاری از افراد بدلیل آرام بخش بودن چای آن را مصرف می کنند که این اثرآرامش بخش را میوه ها وسبزیجات ندارند.    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب