• سرطان معده و فست فودها
    سرطان معده بار زياد اقتصادي را بر مبتلايان و نظام سلامت كشور تحميل مي كند. اين در حاليست كه دنيا با كنترل تغذيه و غربالگري، موارد بروز اين بيماري و به دنبال آن بار اقتصادي ناشي از آن را كاهش داده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب