• تغذیه در دوران پس از از زایمان
    زایمان و شیردهی موجب افزایش نیاز مادران به مواد مغذی می گردد . لذا به منظور تأمین مواد مغذی از دست رفته در این دوران و نیز تولید شیرکافی برای رشد و تکامل نوزاد ، ضروری است زنان شیرده از مواد غذایی متنوع تر ( انواع مواد غذایی ) ...............

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب