• چگونه پوستی شفاف در دو ساعت داشته باشیم؟
    یافته های جدید دانشمندان نشان می دهد کرم های شفاف کننده پوست که امروزه رواج زیادی دارند از مواد شیمیایی مضر و خطرناکی تهیه می شوند. ترکیب کردن لیموترش با برگ گیاهان و حتی عصاره آنها می تواند تاثیر زیادی در شفافیت پوست و از بین بردن لکه ها داشته باشد.  

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب