• چگونگی تغذیه در دوران یائسگی
     رژیم غذایی افراد مختلف با یکدیگر متفاوت است و باید متناسب با سن آنها باشد. منوپوز(یائسگی)شامل تغییراتی است که نتیجه کاهش استروژن در بدن است و همه زنان به آن مبتلا می شوند.    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب