• 17 قلم کالای اساسی مشمول قیمت‌گذاری دولت شد
    دولت در بخشنامه ای جدید کالاهای اساسی و حساس را به دو گروه تقسیم بندی کرد که 17 کالای اولویت یک مشمول قیمت گذاری توسط کارگروه تنظیم بازار و 26 کالای اولویت دو مشمول رصد و پایش مستمر بازار شدند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب