• اسامی متخلفان در تفاهم‌ مرتضوی و زنجانی
    پنج نماینده مجلس در سومین نامه رسمی خود به «علی لاریجانی» باز هم از ماجرای مرتضوی گفته ‏اند و عدم رسیدگی ‏ها؛ عدم رسیدگی‏ هایی که حالا تلاش شبانه روزی مجلسی ها در تدوین گزارش تأمین اجتماعی را کم سو کرده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب