• واکنش دولت‌های مختلف جهان به تفاهم هسته‌ای ایران و ۱+۵
    موضوع دستیابی ایران و گروه ۱+ ۵ به تفاهم هسته ای، امروز نیز بخش عمده مطالب مطبوعات و رسانه های بین المللی را به خود اختصاص داده است. یکی از موضوعات مورد توجه در این زمینه، واکنش مقامات دیگر دولت ها به تفاهم مذکور و مواضع ابراز شده در این زمینه است. از هند تا سوریه، مقامات دولت های گوناگونی درباره این موضوع اظهارنظر کرده اند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب