• قیمت رسمی خودروها در سال 94
    در روزهایی که مشتریان ایرانی به هوای «تفاهم هسته ای لوزان» در رویای کاهش قیمت خودرو به سر می برند، خودروسازان داخلی قیمت جدید محصولات خود را مطابق با هزینه های دولتی، افزایش دادند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب