• چرا طلاهایمان را دور می‌ریزیم؟!
    می گویند زباله «طلای کثیف» است. با این توصیف، ما هر شب کیسه کیسه «طلا» را با دست های خودمان داخل سطل زباله سر کوچه هایمان می ریزیم.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب