• سردار: این گل تقدیم به مادرم
    سردار آزمون دومين گل سرنوشت ساز خود را در سومين حضورز نصف و نيمه در ترکيب روستوف به ثمر رساند تا اين تيم به رده دوازدهم جدول صعود و از منطقه خطر خارج شود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب