• محاسن لایحه جدید تقسیمات کشوری
    سخنگوی وزارت کشور گفت: در لایحه جدید جایگزینی و تقویت مشارکت مردمی برای ارتقاء درجه واحدهای تقسیمات کشوری به جای رقابت های سیاسی و تنش زا مدنظر قرار گرفته است...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب