• چند گیاه خوب برای تقویت حافظه‌ی شما
     اگر مثلا وارد آشپزخانه می شوید و دور خودتان می چرخید که برای چه آنجا رفته اید یا جلوی کتابخانه تان می ایستید و فراموش می کنید می خواستید چه کتابی بردارید و یا بدتر از آن وقتی در سوپرمارکت محله تان آقای فروشنده سوال می کند چه می خواهید پاک یادتان می رود خریدهایتان ..........    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب