• معما رساندن پیغام در زندان
     تصور کنید که در سلولی بدون پنجره زندانی شده اید. برای اینکه پیغامی را با ضربه زدن به دیوار؛ به زندانی سلول کناری انتقال دهید دنبال راهی هستید. مسئله این است که شما باید پیغام را راس ساعت 9:15 دقیقه شب به او برسانید.     
  • 120 تمرین برای افزایش قدرت ذهن
     1- از جدول و بازی های فکری استفاده کنید...  2- از دست غیرغالب خود در مسواک زدن، شانه کردن یا استفاده از موس استفاده کنید. در یک زمان با هر دو دست بنویسید. قاشق و چنگال را جابجا در دست بگیرید

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب