• چرا بعد از اپیلاسیون جوش می‌زنیم؟!
    چرا بعد از اپیلاسیون جوش می زنیم؟!» این سؤال از روزی که روش های اپیلاسیون به میان آمده اند، ذهن خانم ها را به خود مشغول کرده است! بعضی می گویند تیغ، مومک، موبر، اپیلیدی یا هر روش دیگری هم.............

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب