• تلاش دولت، تقویت وحدت و حل مشکلات است
    رئیس جمهور در جمع قشرهای مختلف مردم مشهد، در صحن جامع رضوی گفت: دولت تلاش دارد وحدت را در جامعه تقویت کند و مشکلات را کاهش دهد. دولت در مشهد، خدمات خود را با آگاهی مردم می رساند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب