• تعرفه تلفن ثابت گران می شود
    رئیس سازمان تنظیم مقررات در عین حال تاکید کرد: البته با این وجود تعرفه برخی خدمات در سطح کلان در شورای اقتصاد تعیین می شود که در تصمیماتی که در این خصوص گرفته شود ما نیز به تبع تغییرات مربوطه را اعمال خواهیم کرد.
  • تعرفه پیامک تلفن ثابت تعیین شد
    در این مصوبه سقف تعرفه پیامک تلفن همراه به شبکه تلفن ثابت و بالعکس 120 ریال و معادل 4 دقیقه مکالمه تلفن ثابت به ثابت داخل استان در نظر گرفته شده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب