• «خاموشی سلطان» به جای «حریم سلطان»
    تهیه کننده فیلم تلویزیونی «خاموشی سلطان» از ساخت این اثر با موضوع مقابله با تهاجم فرهنگی غرب و در مقابله با سریال هایی چون «حریم سلطان» خبر داد...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب