• بان‌کی‌مون از تمام کشورها خواست داعش را تحریم کنند
    دبیر کل سازمان ملل خشونت های گروه تروریستی داعش و حامیان آنها را محکوم کرد و خواستار تحریم گروه تروریستی داعش از طرف تمامی کشورها به ویژه کشورهای همسایه عراق شد. در این بیانیه اشاره ای به صف کشیدن برخی کشورهای اروپایی برای خرید نفت از داعش نشده است...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب