• عجیب‌ترین تمرینات نظامی ارتش‌های جهان
      «ارتش "چرا" ندارد.» این جمله معروفی است که بسیاری از پسران سربازی رفته، گفته یا شنیده اند. هم نشان از سختی های کار کردن در ارتش دارد و هم به این معناست که نباید در مورد چرایی آن سختی ها چیزی پرسید. ما هم بدون این که از چرایی سختی های تمرین های نظامی ارتش های جهان سوالی کنیم؛ سراغ  سخت ترین و البته عجیب ترین ها رفتیم.      

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب