• تاثیرات مثبت خیال پردازی بر جسم و روح انسان
    توانایی یادآوری گذشته و تصویرسازی از آینده، شکل بسیار پیچیده ای از تفکر است و همانگونه که می دانیم، انسان تنها گونه ای ست که این قابلیت را دارد. خیال پردازی و تفکر، در واقع همان تاثیر ساختار فیزیکی مغز است که هر شخصی در پاسخ به اطلاعات جدید، بطور مداوم تغییر می کند.
  • چند تمرین راحت برای تقویت مغز
     استفاده از مغز بدون وقفه در محل کار ادامه دارد، بنابراین برای مدیریت اطلاعات و فراموش نشدن جزئیات روزانه، انجام برخی تمرینات مغزی ضروری است. به همان ترتیب که فعالیت های جسمی و ورزش عضلات را تقویت می کنند، ...................    
  • چند تمرین راحت برای تقویت مغز
     استفاده از مغز بدون وقفه در محل کار ادامه دارد، بنابراین برای مدیریت اطلاعات و فراموش نشدن جزئیات روزانه، انجام برخی تمرینات مغزی ضروری است. به همان ترتیب که فعالیت های جسمی و ورزش عضلات را تقویت می کنند، ...................    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب