• 120 تمرین برای افزایش قدرت ذهن
     1- از جدول و بازی های فکری استفاده کنید...  2- از دست غیرغالب خود در مسواک زدن، شانه کردن یا استفاده از موس استفاده کنید. در یک زمان با هر دو دست بنویسید. قاشق و چنگال را جابجا در دست بگیرید

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب