• تمهیدات مراسم چهارشنبه سوری در تهران
    عیسی فرهادی در مورد تمهیدات فرمانداری برای چهارشنبه آخرسال، گفت: امیدواریم اتفاقی رخ ندهد با این حال توصیه و همچنین دستور داده ایم که آتشی در تهران روشن نشود و نیروی انتظامی صد در صد نظارت دارد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب