• میکروبها را از خانه تان بیرون کنید
    دفعه بعد که خواستید مرغ را قطعه قطعه کنید، توصیه می کنیم بر روی سطح تمیزتری این کار را انجام دهید. شاید شنیدن این مسئله برای شما عجیب باشد، ولی طبق یک بررسی انجام شده، مشخص شده است که روی تخته خرد کن، 200 برابر سطح یک صندلی معمولی دست شویی فرنگی، کلیفرم های مدفوعی (گروهی از باکتری های موجود در مدفوع که به عنوان باکتری های مدفوع نیز شناخته می شوند) وجود دارد

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب