• چرا «کاترین زتا جونز» چاق نمی شود؟
    رژیم گرفتن کار سختی است. کسی هست که با این واقعیت مخالف باشد؟ از تغییر عادت ها و پیروی از یک سری اصول خاص و انعطاف ناپذیر گرفته تا تحمل گرسنگی و ضعف ناشی از آن، همه می توانند کار را برای شما سخت کنند و باعث شوند که عطای خوش اندامی را به لقایش ببخشید. با این اوصاف، چرا بعضی ها هیچ وقت اضافه وزن پیدا نمی کنند و همیشه در رژیم گرفتن موفق هستند؟ 

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب