• عوامل مؤثّر در تفاهم زن و شوهر
    تفاهم زن و شوهر،عبارت است از همدیگر را فهمیدن و درک کردن .
  • چرا تناسب فرهنگی در ازدواج مهم است؟
    فرهنگ یعنی چه؟ فرهنگ یعنی بایدها و نبایدهایی که به ما می گوید چه چیزی درست است و چه چیزی غلط. فرهنگ به  معنای مجموعه آداب و رسوم، سنت ها، اخلاقیات، مراسم ها و... یک قوم و ملت است. از آنجا که فرهنگ ها با هم متفاوت هستند، 

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب