• تنبل شدن تخمدان به چه دلیل است؟
    کم  کاری تخمدان از بیماری  های مشهور در خانمها است که بیشتر به دلیل  ارثی بودن در فامیل (خواهر، مادر، عمه، خاله و…) رخ میدهد. عمده ترین نشانه این بیماری، عادت ماهیانه دیر به دیر و بعضی وقتها هر چند ماه یکبار است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب