• دست کردن در توالت، تنبیه جدید دانش‌ آموزان!
    آن روز درس هایشان را نخوانده بودند؛ «حمید» و «مرتضی» و «یاسین» و «محمدرضا». درس نخواندن همان و تنبیه همان. ٤ دانش آموز کلاس سوم مدرسه (ح) پاکدشت فکرش را هم نمی کردند که قیمت نیاوردن کتاب هایشان به مدرسه، چنین عاقبت عجیب و غریبی باشد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب