• کاهش تخلفات در بازار ICT
    با همکاری هشت دستگاه نظارتی عضو تفاهم نامه پایش بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات در یکسال گذشته، تخلفات در حوزه بازرسیهای انجام شده در بازار ICT نسبت به سال ۹۱، ۵۰ درصد کاهش یافته است...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب