• دیپلماسی تهدید و مذاکره آمریکا
    مشاور امنیتی ملی دولت اوباما گفت: ما در حال تقویت فشارها ضد ایران هستیم! در همین حال، در «گزارش راهبرد امنیت سال ۲۰۱۵» که کاخ سفید منتشر کرد، از روی میز بودن تمام گزینه های آمریکا علیه ایران سخن به میان آمده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب