• آیا تهران و لندن اختلافات را کنار می گذارند؟
    انگلیس امسال به روابط خود با ایران به ویژه به توجه به پیدایش گروه داعش در سوریه و عراق و ادامه یافتن مذاکرات بین ایران و پنج کشور عضو دائم شورای امنیت به اضافه آلمان درباره برنامه هسته ای ایران، توجه خاصی نشان داد.
  • "دلواپس"های تهران و لندن چگونه با یکدیگر همسو شدند؟
     در روزهای اخیر اظهارات دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس در رسانه های داخلی بسیار جنجال برانگیزتر از رسانه های خارجی شد و افراطیون که گمان می بردند از آب گل آلود می توانند ماهی بگیرند، با جدیت وارد میدان شدند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب