• تهیه لیست‌ آدمکشی با دیدن فیلم غیراخلاقی
    مردی که دونفر را که تصور می کرد با همسرش رابطه دارند به قتل رسانده بود، بعد از گذشت چهارسال موفق شد رضایت اولیای دم را جلب کند. پلیس شهر قدس، آبان سال89 در جریان تیر اندازی مرگبار در این شهر قرار گرفت.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب