• ته چین میگو
    میگوها را تمیز کرده ،شسته و می جوشانیم. آنها را کنار گذاشته , سیب زمینی ها را خرد کرده، سرخ می کنیم.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب