• نشانه ای از توافق قریب الوقوع نیست
    وزیر امور خارجه آمریکا در پایتخت انگلیس در کنفرانس خبری مشترک با فیلیپ هاموند همتای انگلیسی خود گفت: « شکاف های مهمی همچنان وجود دارد و باید گام هایی برداشته شود.»

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب