• یک نماینده: مردم را از نان ارزان محروم نکنید
    عضو کمیسیون اجتماعی و رییس فراکسیون کارگری مجلس درباره قیمت نان گفت: از آنجا که توان مالی این خانوارها بسیار پایین است و قدرت خرید پایینی دارند باید این مسائل در سیاست گذاری قیمت نان مورد توجه مسوولین اجرایی کشور قرار گیرد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب