• همسر شما،تنها جسم نیست
      غفلت از نیازهای جسمانی قابل جبران است ولی بی توجهی به نیازهای روحی و اخلاقی تاثیر مستقیم بر روح و روان فرد دارد و جبران کردن این خدشه روحی بسیار مشکل است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب