• کیست تخمدان و علائم حاد کیست تخمدان
    كیست تخمدان عبارت است از توده های تخمدانی معمولاً خوش خیم كه اغلب از نسج تخمدان تولید شده و در بسیاری از موارد از فولیكول های سطح تخمدان سرچشمه می گیرد

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب