• احساس یک "سوپراستار" آمریکایی در ایران
    «حس تهدید تروریستی در ایران وجود نداشت. شاید به خاطر فیلم "آرگو" باشد که تصویر ذهنی مردم هنوز درگیر انقلاب ایران و گرفتن سفارت آمریکا در روزهای خیلی دور است، در حالیکه این تصاویر از واقعیت خیلی فاصله دارد.»

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب