• رمزگشایی از قتل سرمایه دار بزرگ ایرانی
    توطئه قتل یکی از سرشناس ترین تجار ایرانی پس از گذشت سه سال پیش روی بازپرس جنایی تهران قرار گرفت.در حالی که تصور می رفت «محمدحسین کانجی» در بستر بیماری درگذشته است مدارکی به دست آمده که نشان می دهد این بازرگان بین المللی به قتل رسیده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب