• عوامل موثر در تولد نوزاد نارس
    عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: سن بارداری زیر 18 سال و سابقه تهدید به سقط، دو عامل موثر در تولد نوزاد نارس است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب